Dag 10!

HEBE
John Oksholen & Marit Oksholen
Sat 8 Dec 2012 14:45
20:31.76N 42:42.48W
 
Med lett vind i natt hvor vi stort sett gjorde 4-5 knop, klarte vi kun 145 NM siste døgn. Vi er nå “kun” 1102 NM til Antigua, og det er blitt gjort et hasardiøst veddmål når vi kommer frem. John har satt sitt veddmål på 15.12. kl 20.00, Birger 16.12. kl 14.00. og Petter 16.12. kl 16.00. Den som tar mest feil må betale den første middagen når vi kommer frem. Vi har nå justert tiden vår slik at vi er Umt-2 timer, dvs. 3 timer bak Norge. FOr de som ønsker å sende oss en tekstmelding på satelitt-telefonen, så er telefonen på mellom 8 om morgenen til 8 om kvelden, nummeret er +88 1622 450 137, vi ønsker alle slags nyehter. Husk å sett på navn, ellers klarer vi ikke å se hvem det er fra. Man kan også sende gratis meldinger fra internett: www. iridium.com
 
Rett før solnedgang begynte fisketroden å dra ut snøre. Etter en halvtimes kamp klarte vi å lande en gullmakrell (dourado) på 9 kg. To flotte fileter ligger nå i fryseren, klar til å bli tilberedt av vår eminenete kokk Birger. I går lagde han en deilig kjøttsuppe. Vi har også spist vår siste appelsin i går, vi kunne mest sannsynlig hatt tatt med noen flere, de var deile å ha. Men vi har mer, poteter – mest sannsynlig noktil turen tilbake også... I dag som i går har vi en fantastisk dag med sol. Vi ligger derfor kun i shorts og redningsvest og nyter dagene. Det er også flott om nettene, i går på skiftet fra kl 20-22 satt jeg kun i shirts og t-skjorte (samt redningsvest selvsagt). Det vil mest sannsynlig bare bli bedre dagene fremover. Det er en fantastiskfølese å seile over Atlanteren i desember i 24 grader, hvor sjøen holder 25 grader! Vi er veldig priviligerte som får oppleve dette!
 
Following lights winds through the night with only 4-5 knots, we only managed 145 NM. We now have “only” 1102 NM to Antigua, and a bet on board is on when we will arrive. John is putting his bet on 15.12. at 20.00, Birger 16.12. at 14.00, and Petter 16.12. at 16.00. The one who is most wrong will have to pay for the first dinner out. We have now adjusted our time and time uis Umt – 2 hrs, being 3 hours before Norway. For the ones who wants to send us a text on the satelitte, the phone is on between 8 in morning to 8 at night, number: +88 1622 450 137, we’d like to receive any news! remember to put your name in the text. You can also send a free text from Internett: www. iridium.com
 
Yesterday right before sunset, the fishing rod started running out. After a small fight of about a half hour, we managed to get on board a 9 kg Gold Mackrel (a kind of dourada). Two filets are now in the freezer that will be prepared by our excellent chef Birger.  Yesterday he made a meat soup, splendid! We have also finished our last orange, they have lasted all the way, we could probably have bought some more, they were delicious. But we have more potatos, probably enough for the way back to Europe... Today, as yesterday has turned out to be a great day with bright sunshine. We are therefore justn in shorts and our lifewests. The night is also getting very nice, on the shift from 20-22 yesterday, I only wore shirt and t-shirt (+ lifewest of course). It iwll probalably only get better the days to come. It is an incredible feeling sailing over the atlantic in December in 24 degrees, the water being 25 degrees celcius! We are truly very lucky to be experiencing this!
 
The happy fisher!
 
m_PHOT0044