Leaving Trinidad

HEBE
John Oksholen & Marit Oksholen
Wed 18 Nov 2009 15:01
Nå har nå svettet oss gjennom rydding og har ikke mye igjen før vi kan kaste loss og seile ut fra Chaguaramas. Men noe essensielt står igjen; nemlig å få fikset dybdemåleren, som ikke har vært god helt fra starten.
Vi har og har hatt en elektriker gående her i et par, tre dager, men han plages. Og tiden går og går....Han har også mikrobølgreovnen vår og vi håper han kan fikse den.
Det er VARMT !  Til og med i bassenget, så vi gleder oss storligen til å kunne hoppe i havet !!
 
We are still here in Chaguaramas, but hopefully we are away this afternoon. The eccosounder is not good and we have an electrician who's looking on it, but time passes and now at 10 o'clock he's still not here. He's also supposed to mend our microwave...
It's the Carabbian way and no wonder, the heat is extreme !!
We now long for "cold" and fresh water and to get the sails up and sail to Tobago, then to Grenada.