3.døgnet

HEBE
John Oksholen & Marit Oksholen
Sat 22 May 2010 11:36
38:04.06N 19:04.90W
Siste døgnet har vi seilt 167 nm. vi har nå igjen 488 nm til Lisboa. Kursen vi holder nå bringer oss ca. 50 nm sør om direktelinjen.
Grunnen er et lavtrykk som kommer nordover fra Marokko, det vil gi mye vind når vi kommer nærmere Portugalkysten.
Vi har hatt vekslende vind med opptil 28 knop. Birger logget 10,4 knop i natt. Birgers karbonader i brun saus varand 488  gårdagens middag.
Han har ferdiglaget middag som ligger i fryseren for hele turen. Men det skal jo lages ti i slingringa!
 
The last 24 hrs we have 167nm and 488 to Lisbon. We are now sailing more south at the moment, do to gail from L in Marokko.
Birgers burgers last dinner.