Sykehusopphold

HEBE
John Oksholen & Marit Oksholen
Sat 23 Mar 2013 17:17

Da har kapteinen faat prove ut helsevesnet paa Cuba.

Har hatt en daarlig skulder som har vaert til stor plage siden november og overseilingen. Har spist et alt for stort kvantum med smertestillende... Oppsokte lege paa Antigua, rontgen som ikke viste noe + en poste med sterke smertestillende var til liten hjelp.Paa Tortola ble et privat legesendeter oppsokt. En svansk lege fortalte at det maate en operasjon til. Han kunne utfore det. Imidlertid hadde vi ikke tid til operasjon pga feiring av 70aars dag paa Cuba.

Her ble sykehus oppsokt. Fikk time neste dag med spesialist (professor). Han fortalte at operasjon var nodvendig. Ble satt paa time for MR neste dag. Ny time dagen deretter for resultat av scanningen. Det var ingen tvil, operasjon maate til for aa faa skulderen i orden. Ny time paafolgende dag for blodprover etc og time for operasjon. Tok en liten frokost kl 800 og tilsykehuset for operasjon kl 1200. Da jeg fortalte om mitt matinntak ble jeg nektet bedovelse og operajon utsatt til neste dag.  Saa operasjon og to dager i sykesengen for jeg kom ut.

Et helt fantastisk system. I lopet av 8 dager hadde jeg faat time og blitt operert og utigjen. I Norge hadde nok samme tatt noen mndr!

Oppholdet og alle paa sykehuset har vaert helt fantastiske. Og for et tempo! Her ar virkelig helsenorge MYE aa lere.

Sykepleierne arbeider 12 timer dag. Og dei er smilende og fornoyde ALLE sammen!!!

 

Paa grunn av inngrepet faar jeg ikke lofte mer en 20 kg dei neste 6 uker. Det betyr at vi blir paa Cuba en stund fremover.

Vi har saa endret vaare planer. Vi seiler til Azorene i beg. av mai. Paa turen blir det kun admiralen og kapteinen. Det gleder vi oss til aa gjore begge to. Vi tenker aa seile rundt paa Azorene og se oss om i sommer for vi seiler vider til Portugal. Men planer er alltid til for aa endres!