Jolly Harbour

HEBE
John Oksholen & Marit Oksholen
Mon 8 Feb 2010 15:53
17:04.26N 61:53.21W
 
Det var godt å komme tilbake til Antigua, hvor vi liker oss veldig godt. Øya har mange fine ankringer og sandstrender, så her blir vi liggende både lenge og vel.
Vi besøkte Shirley Hights og det tradisjonelle steeband- og grillparty som er der hver søndag. Mye folk og enda mere bråk, men en spesiell opplevelse.
Etter et par dager i English Harbour, hadde vi en fin tre-timers seilas vi til Jolly Harbour og tok oss en bøye der. Også en veldig fin marina med omliggende fasiliteter. Derfra tok vi lokalbussen inn til hovedstaden, St. John's og det er jo en opplevelse i seg selv. Anne var i 100- hun elsker disse minibussene, som du aldri trenger springe for å nå. De rygger til og med, hvis de har en sjanse til å få deg som passasjer. Billig og utrolig effektivt. Og smilende er de alle, hilser og ønsker oss velkommen til øya ders. 
Ellers nærmet dagen seg da Anne og Raymond måtte reise. Vi har hatt vidunderlige dager sammen og kjempefine seilaser. Men alle gode ting må ha en ende, så også dette besøket. De ønskes hjertelig velkommen tilbake.
Nå venter vi på Petter m/familie og vi gelder oss veldig. De skal være her i 3 uker. Det blir uker med seiling, bading i sol og varme og mye hygge.
 
Good to be back in Antigua, where we like it very much. The island has so many fine anchorages and beaches, so we will stay here for a while.
We visited Sherley Hights, where the traditional Sunday steelband- and berbque party is every week. Lots oof people and even more noise. But anyway, a special experience.
After a couple of days in English Harbour, we had a three houres sail to Jolly Harbour. Nice sailing. It's a beautiful marina and all facilities around it. One day we took the local bus to the capital, St. John's, which was an experience worth more than the money we paid for it!! Anne just loves taking these mini buses and we dont need to run to get them. No, they even reverse to get you as theis passengers. It's cheap and very efficiant. And they all smile and say hello and wish us welcome to their island.
But unfortunately, the day for Anne and Raymond's return is coming close. We had three wonderful weeks together and some tremendous good sailings. Anyway, all good things has an end and so also this visit.
We wish them welcome back, with all of our hearts.
Now we are expecking Petter and his family and we are looking froward to that enourmously. They will stay for three weeks. Weeks full of sailing, sunbathing and god fun.