Mailsail

HEBE
John Oksholen & Marit Oksholen
Sat 17 Jan 2009 12:29
N24.19.35 W18.55.69
 
Totalt utseilt til nå 284 nm. siste døgnet 151 nm.
Det er mye sjø så vi tar det litt rolig. Har det ellers bra.
Mannskapet ved godt mot