Dag 5

HEBE
John Oksholen & Marit Oksholen
Sat 18 May 2013 14:02

31:15.40N 71:49.49W

 

Et nytt døgn uten vind, selv om vi la om kursen for å finne den på 31-32 gr N.  Det går imidlertid hardt på dieselen, så nå skal vi ha et «strategi møte» for å finne ut hvordan vi kan  «segla forutan vind»…Har det kjempebra.

 

Another day without wind. We even changed our course further north to find it, but so far, no wind. We will now have a “strategy meeting” to find out how “segla forutan vind”  (a song witch mean ; to sail without wind). Having a lovely time, though.