Ormos Despotiko on Antiparos.

36:58.298N 25:01.497E