Farlige ting i Karibien

Maggy V
Petter & Kirsti
Sun 30 Mar 2008 10:48
Det er tre farlige ting i Karibien, solen, et giftig treslag og franskmenn som ankrer for nære.
På vår ankringsplass ved Sint Maarten har vi noen norske naboer, blant annet de unge, entusiastiske herrene i Urædd og Goodyear. Disse to båtene er begge av typen Kingscruiser 33, som var en STOR båt på 70-tallet, og som idag bare brukes av gale, unge nordmenn.

Franskmenn ankrer notorisk dårlig, det vil si alt for nære. Det opplevet gutta på Goodyear da en fransk charterbåt bare slapp ankeret og dro iland. Når båtene ligger for anker har de nemlig en tendens til å jage litt rundt om kring, eller det vi skipsingeniører kaller annen ordens bevegleser. Gutta på Goodyear fendret opp etter beste evne i tilfelle kollisjon, men fikk i tillegg en annen god ide. Det ble utferdiget et diplom av beste slag hvori det ble berømmet overordentlig god ankring. Dette ble limt inn i kontaktpapir sammen med en en-dollar seddel, og festet til ankeret på 3 meters dyp ved hjelp at et enkelt lite dykk.

Dermed var det flere norske øyne som fulgte med da franskmennene løftet sitt anker. Barna ombord, som gjorde jobben med å heise ankeret, gjorde store øyne da de så et flott utarbeidet dokument festet til ankeret. Hva som ble sagt ombord vites ikke, men vi hadde uansett en festlig frokost.

Maggy V