Brusnbüttel, Position 53:53.75N 09:08.83E]

Maggy V
Petter & Kirsti
Fri 27 Jul 2007 20:50
-
Ja,
Da er vi altsaa i Brunsbüttel, som er enden paa Kielerkanalen. ER paa en
saakalt internettkafe hvor de har en steinalder PC i det ene innröykte
hjörnet.

Vi har motret gjennom Kielerkanalen, og hadde tenkt oss videre til
Cuxhaven, men det bläste stiv kuling, og strömmen gär ut av Elben setter
ganske krappe bölger. Mälte faktisk 18 m/s inne i selve kanalen i dag.
Vi pröver oss videre i morgen.

Petter