Cherbourg, Position 49:39.04N 01.37.18W

Maggy V
Petter & Kirsti
Sat 18 Aug 2007 09:10
På langturseilerkurset til KNS, lærte vi at strøm er ikke noe å bry seg så mye om. Det ene øyeblikket renner det meg deg, og seks timer senere imot deg, men i snitt blir det som før. Høres tilforlatelig ut, ikke sant? For noe tull og sprøyt!!! Slik er det ikke! Når man skal vest gjennom den engelske kanal er strømmen enten vest eller østgående. Og vinden kommer som regel fra vest. Det vil si at å krysse er en del av hverdagen.

Å krysse i motstrøm er ikke noe særlig. Det blr småkryssvinkler og av og til kommer du tilbake til samme sted på land etter to slag dersom strømmer er stri nok. Å krysse i medstrøm er ikke noe særlig det heller, da blir bølgene korte og krappe og roter seg ordentlig til. Dermed står båten nesten stille og stanger og dunker, båten rister så man skulle tro den gikk i oppløsning, og alt blir søkk vått. Valget blir mellom to onder, med andre ord.
Den andre varianten er å krysse kanalen som vi gjorde i går. Da vil du først få strømmen fra den ene siden og så fra den andre. Hva skal man da gjøre, skal man styre kompasskurs og la strømmenførst ta deg langt øst, for så sette deg vest igjen? Har du regnet riktig er, nok dette den raskeste måten, men tenk om vinden dreier? Eller så kan man sørge for at båten går riktig kurs, men da må man kompansere for strømmen med kanskje 30 grader. Dermed seiler man mye lengre enn det egentlig er, selv om man da er noe bedre rustet mot vindendringer.

I går var det spådd vindendring som vi hadde lagt en slu plan for hvordan vi skulle takle. Den kom ikke, så det ble langt. Fra Poole til Cherbourg er det 59 NM på kartet, vi seilte over 80.

Nei, gi meg kombinert strøm og medvind, så snakker vi ...

Men nå er vi altså her. Vi ankom i stummende mørke og holdt på å kollidere med båter som hadde lagt seg til ankers med bare en liten parafinlampe i riggen. En slik en lyser ikke sælig å forhold til storbyen som lyste opp rett bak.... Så vi la oss også for ankers, med LED ankerlanterner av beste slag

Petter