Eastbourne, Position 50:47.37N 00:20.81E]

Maggy V
Petter & Kirsti
Wed 8 Aug 2007 20:15
Idag: Motorkjoring fra Dover til Eastbourne, nesten ikke vind.

Provde watermakeren igjen, den virker ikke i aar heller.

Petter