Kjære Helge Lund

Maggy V
Petter & Kirsti
Thu 4 Oct 2007 22:11
I disse tider med fusjoner og skandaler, skal du vite Helge, at noen tar ansvar for å lade batteriene slik at det nye StatoilHydro skal komme videre når de første organisatoriske slitasjer er et faktum. For, Helge, du skal vite at disse kommer.
 
Derfor har en DNV ansatt, som er vant til "Managing Risk", valgt å bidra til organisatorisk oppbygging gjennom reell teambuilding i utviklende omgivelser og øvelser. 
Her ses tre tidligere Hydro ansatte ved starten av prosjektet.
 
Første øvelse består i å herde huden i forhold il UV bestråling. Her viser Kirsti hvordan det skal gjøres til Dag og Eirik.
 
Neste øvelse består i å finne seg selv i bunnen av glasset. Først viser vi Eirik, som forøvrig her har gått i metning vedrørende forrige test.
 
Deretter viser Dag hvordan dette egentlig skal gjøres:
 
Vi fortsetter reportasjen etter neste test hvor det skal seiles til Madeira.
 
PMM
Sensor Teambuilding
DNV
Managing Risk