Viana do Costelo, Position 41:41.62N 08:49.33W

Maggy V
Petter & Kirsti
Sun 9 Sep 2007 19:47
Da er vi altså i Portugal. Skled langsomt og bedagelig med motoren snurrende på lav fart de 33 NM fra Bayona idag.

Kirsti & Petter