Fw: Diskkrasj.

Maggy V
Petter & Kirsti
Thu 8 Nov 2007 18:29

Na har altsa disken pa pcén gatt heden. Den begynte saa smaatt aa tulle,
siden ble det vaerre og vaerre, intil den ga opp aanden med en stygg lyd.
Dermed er vi avskaaret fra vanlig kommunikasjon over sateltt telefon. Saa,
dermed sitter man paa internet cafe i Purto Rico og oppdaterer.

Her er det ekte turistfelle, med all sin vederstyggelighet.Dog er det litt
morsomt aa se hvordan vi skandinaver oppfoerer oss paa slike steder.
Jajaja..

I gaar seilte vi fra Tenerife, hvor vi var paa Teide, hele 3550 moh. De
slapp oss ikke helt opp paa toppen 3717,98moh, men det var kanskje greit
nok etter aa ha gaatt fra 2200 m. Beina var ganske moere i ale fall!

Ellers venter vi paa ny pc, og er turister etter beste evne.

p&k