Flere bilder fra kryssen

ALFARD
Arne Henry Sørra og Lars Clausen
Sun 5 Jun 2011 15:10
Her folger flere bilder fra Atlanterhavskryssingen.