13:56.29N 61:02.41W - Anse La Raye - St. Lucia

ALFARD
Arne Henry Sørra og Lars Clausen
Fri 4 Jun 2010 02:43
Anse La Raye - St. Lucia