14:35.34N 61:04.03W - Fort de France - Martinique

ALFARD
Arne Henry Sørra og Lars Clausen
Tue 27 Apr 2010 12:10
Fort de France  - Martinique