14:04.27N 60:57.00W - Rodney Bay - St. Lucia

ALFARD
Arne Henry Sørra og Lars Clausen
Fri 23 Apr 2010 02:46
Rodney Bay - St. Lucia