14:04.27N 60:57.00W - Rodney Bay - St. Lucia

ALFARD
Arne Henry Sørra og Lars Clausen
Fri 28 May 2010 02:16
Rodney Bay - St. Lucia