12:02.39N 61:44.57W - St Georges - Grenada

ALFARD
Arne Henry Sørra og Lars Clausen
Thu 18 Mar 2010 03:54
Alfard er tilbake på Grenada - St. Georges, nå med ny skipper og nytt manskap.
For mer informasjon se link til vår blogg.