logo Felicia's Web Diary
Date: 25 Nov 2010 19:02:11
Title: Vi får fram de sms som skickas

Vi glömde nämna att vi får era sms. Fortsätt skicka! Kul att läsa men vi kan inte svara!

Diary Entries