St. David

12:01.08N 61:40.73W
 
Utflykt i djungeln i St David harbour
 
 
Fredrik på väg in i djungeln
Sötvattensbäck med fiskar
Kokosnötjakt
Kokosnötterna sitter högt upp, måste petas ned med käpp. Hjälm rekommenderas.
Krabba högt upp i ett träd.
Djungelfredde
Little Bacolet Bay
/Bosse