Samos

S/V Monterey
Les Crane
Fri 8 May 2015 16:20

37:41.1 n            026:56.8 e