Alcudia

S/V Monterey
Les Crane
Fri 2 May 2008 13:01
39:50.2n 003:08.1e