logo S/V Monterey
Date: 02 Aug 2004 20:13:00
Title: Porto Delgado

37:41.7n 025:26.7w


Diary Entries