logo S/V Monterey
Date: 14 Aug 2006 03:02:00
Title: Gijon

43:33.9n 005:39.9w


Diary Entries