.

Ammonite's Web Diary
Kaj Liljebladh
Mon 20 Sep 2010 08:42

37:52.54N 08:56.04W

På väg till På väg till Cabo de San Vicente för att ankra vid klipporna.

Det är ett jordbävningsområde. Senaste jordbävningen inträffade den 17 december 2009, med magnitud 6,2