Ribadeo

Ammonite's Web Diary
Kaj Liljebladh
Wed 18 Aug 2010 06:30

43:32.42N 07:02.20W

Inte speciellt mycket att se frånsett klipporna