Ankra 25 sjömil uppför Rio Manamo

Amelit Web Diary
Kaj Liljebladh
Thu 2 Feb 2012 17:30
09:49.109 N, 62:15.961
På väg till Warao indianerna samt ett försöka att komma till Angels falls