logo Ammonite's Web Diary
Date: 20 Sep 2010 18:09:00
Title: Ankra vid Cabo da San Vicenta

37:01.45N 08:59.09W
Ligger 35 meter från Klippor som stupar lodrät ned och ett gammalt fort.
Fullmånen ger en effektfull belysning


Diary Entries