logo Ammonite's Web Diary
Date: 12 Dec 2018 17:57:00
Title: Caleta, San Guanaco, Sea of Cortez, Mexico

Pos: 026:21.968N, 111:25.698W 


Diary Entries