logo Ammonite's Web Diary
Date: 02 Feb 2012 17:30:00
Title: Ankra 25 sjömil uppför Rio Manamo

09:49.109 N, 62:15.961
På väg till Warao indianerna samt ett försöka att komma till Angels falls

Diary Entries