Atlantic day 13

S/Y Stereo
Kristen Thorsen and Lene Nyheim
Mon 2 Jun 2008 13:11
38:26N 28:00W
 
Last day before landfall. No wind at all, oilslick seas, and motoring the last bit (a bit disappointing). Anyway, we're all happy to made it without getting at eachoter throats, any problems with the boat we couldn't sort out.  Another 4hrs and we'll have terra firma and cold beer. Very nice to know family and friends keeping track of us.
 
Distance sailed last day 134nm, distance total 1824nm
 
Siste døgn før land. Ingen vind i det hele tatt, havblikk, og motorerer det sise stykket (litt skuffende). Uansett, vi er alle glad for å ha klart oss uten å gå hverandre på nervene, problemer med båten som vi ikke kunne fikse. 4 timer til, så har vi fast grunn, og kald øl. Veldig hyggelig å vite at familie og venner følger oss.
 
Utseilt siste døgn 134n, utseilt totalt 1824nm