Atlantic day 4 - green waters

S/Y Stereo
Kristen Thorsen and Lene Nyheim
Wed 11 Jun 2008 15:02
46:35N 21:27W
 
We woke up to find change of color in the water - turning more green. Good sailing again, wind in the 20's, but eased down evening and night to 10's. Seastate calmed a good deal, and we have less beating.  Water temperature is dropping also, from a nice 20 in azores to 14 degrees.. brrr.
 
Distance sailed last day  164nm   distance total 614nm
 
Vi fant at vannet hadde endret farge når vi våknet - mot grønt. God seiling fremdeles, vind rundt 10m/s, men løyet på kvelden og natt til rundt 5m/s. Sjøen roet seg betraktelig også, og det er mindre hamring. Temperaturen i sjøen faller også, fra rundt 20 i azorene, til 14 grader... brrr.
 
Utseilt distanse siste døgn    164nm Utseilt totalt 614nm