Atlantic day 7

S/Y Stereo
Kristen Thorsen and Lene Nyheim
Tue 27 May 2008 12:25
35:50.1N 43:50.1W
 
Weather calmed down, less wind and seas. Afternoon brought less than 10kts wind, so we decided to sail the spinnaker. We made good speed then, but after 6 hours ( just around midnight, watch-shift), there was a yelp at port crochet position, and a splash. The spinnakerlift had chafed through at the top and the sail fell in the water.  We secured the sailed on deck and sailed with usual sails rest of the night. We'll climb the mast today and put a new halyard in.
 
Distance sailed 140nm, distance total 1098nm
 
Været roet seg, mindre vind og sjø. Ettermiddagenb ga oss rundt 5m/s, så vi bestemte oss for å seile spinnakeren. Vi gjorde god fart da, men etter 6timer (akkurat ved vaktskifte), var det en skrik ved babord hekleposisjon, og et plask. Spinnakerfallet hadde gnaget over ved toppen og seilet falt i vannet. Vi fikk sikret seilet på dekk, og seilte videre med vanlig seilplan resten av natten. Vi skal opp i masta idag og tre i et nytt fall.
 
Utseilt distanse 140nm, utseilt total 1098nm