Atlantic day 3

S/Y Stereo
Kristen Thorsen and Lene Nyheim
Fri 23 May 2008 13:15
32:26.25N 55:33.1W
 
Yesterday the sun was out end wind easing. John discorvered a tear in the furling sail, about 10m up. Kristen got hoisted up to inspect and  a section of the furling forstay profile came undone and subsequently chafed through and teared furling jib about a foot from the leading edge of the sail ca 12ft from the top of the sail.
 
We took the sail down, relieved tension on the forestay with the innerforestay. Luckily the z-screws were still in place, and the aluminum profile wasnt damaged so we got the profile together again. We're sailing on our spare jib (which is bit uv degraded) and doing fine now.  Obviously these two screews missed loctite (we check the others, and there were residue)
 
We all congratulated ourselves with a cold beer (nonalcoholic). All thanks to the crew for great teamwork!.
 
Later that night at Johns watch, Kristen came out jabbering norwegian about keeping the boat in lee of the island... a bit tired I guess...
 
We lost a few miles east fixing the sail, but winds been very nice in the 20's and shooting along at 7.5kts towards Horta. Only 1360nm to go. Distance sailed last 23hrs 164nm Distance total 467nm
 
----------------------
I går var sola ute og vinden roet seg litt. John oppdaget en flenge i rulleforseilet omtrent 10m opp. Kristen ble heist opp for undersøke, og en seksjon av rulleforstagsprofilen hadde løsnet. De skarpe kantene hadde gnisset istykker seilet og revnet ca 30cm av det, rundt 4m fra toppen.
 
Vi tok ned seilet, slakket på forstaget ved stramme inn innerforstaget. Heldigvis var z-skruene på plass, og aluminiumsprofilen var ikke ødelagt. Vi fikk profilen sammen igjen. Vi seiler nå på reserve forseilet (som er uv-skadet) og gjør god fart.  Åpenbart manglet disse to skruene loctite, vi sjekket alle de andre, og det var loctiterester på de.
 
Vi gratulerte oss selv med en kald øl (alkoholfri). Takk til mannskap for bra teamwork.
 
Senere på Johns nattevakt, kom Kristen på dekk og skravlet norsk om at båten måtte holdes i le av øya... Litt sliten kanskje...
 
Vi mistet noen mil østover mens vi ordnet seilet, men bra vind rundt 10m/s sørvest gjør vi rundt 7.5knot mot Horta. Bare 1360nm igjen.  Utseilt distanse siste 23t 164nm, utseilt totalt 467nm
 
Atlantic seilrip