Utanför Tunisien

syFreewheel
Magnus & Annelie Kristiansson
Wed 22 Aug 2012 22:28
Tunisien - Position 36:45.56N 11:03.42E

Vår nästa etapp skulle bli 230 sjömil. Det motsvarar cirka 40 landmil
om jag räknar lite slarvigt. 230 delat med 5 knops genomsnittlig fart
blir 46 timmar. Det skulle alltså ta oss nästan två dygn innan vi
skulle vara framme i Sardinien. Skulle vi gå för motor hela tiden
eller få bra vind kommer det gå betydligt snabbare. Det är viktigt att
planera sina överfarter och anpassa hastigheten så att man inte kommer
fram till målet mitt i natten utan kommer fram i dagsljus.

Vi beslöt därför att dela upp etappen på två delar och bara åka cirka
60 sjömil första dagen. Jag hade tittat på sjökartan och sett att det
skulle gå bra att ankra utanför den Tunisiska kusten trots att det
inte var några vikar där. Det skulle inte heller blåsa något så allt
skulle vara frid och fröjd.

Det blev också frid och fröjd men det är ändock lite kusligt att lägga
till i mörker utanför en främmande kust och det bara är en långa
landremsa.

Magnus