SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Tue 4 Jun 2013 02:41
Hiva Oa 09:48.2s 139:01.9w Nok et sydhavsparadis. Spennende hva som skjuler seg bak palmene..