SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Thu 17 Jan 2013 11:34
Alt vel. Seiler tett sammen med svenske Mega Fun. ODA holder lett folge. 144nm forste dogn. 03:25.13s 037:25.63w