SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Sun 24 Mar 2013 11:51
Lat10deg39'9" Lon-78deg3'21" Kom denne pos inn tro? Stammer fra sattlf med sek istedet for desimalmin