SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Tue 5 Feb 2013 13:28
06:24.47n 052:17.27w Vi har hau var forste lille storm med 6m bolgerog 23m/s. E stod vakta ut, uten a boye av. Vaermld stemmer ikke @