SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Mon 11 Mar 2013 17:18
12:06.69n 061:47.53w Strom, bolger og vind rett i trynet Rekker ikke Union Island før mørket og går til Carricoo, Tyrrel Bay