SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Thu 13 Dec 2012 11:16
13:28.0n 25:56.63w Stor fisk biter hele tida, men hva hjelper det? ALT VEL. Thore hva vet du om stromforhold