SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Thu 24 Jan 2013 17:23
01:28.76s 048:27.79w Ankret opp i Belem = her blir vi litt =det var ikke lett a komme hit. Watermaker og aggregat forelopig kaput Alt vel@@