SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Sat 29 Sep 2012 11:40
Ingen stedsinformasjon tilgjengelig