SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Wed 6 Feb 2013 12:07
Med god hjelp av strom settes fart og distanserekorder fortlopende Kl 1200UTC 07:49.60n 054:57.77