SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Sat 29 Jun 2013 08:33
16:49.38s 149:08.94w Trimmer seil så vi ankommer Tahiti nøyaktig en time etter lavvann som gir trygg adgang gjennom passet i revet. ETA kl 0100 norsk tid