SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Thu 20 Dec 2012 06:13
00:00.00s 029:42.8w Vi har passert ekvator! En liten sermoni pa dekk kl. 06.30 norsk tid ved passeringen. 7 knop og tropenatt