SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Mon 31 Dec 2012 16:01
Kakelinna har kommet = det er sa varmt at vi dropper shortsen ombord. I kveld er vi invitert til nyttarsfeiring med den lokale noblessen og andre seilere pa yachtklubben. Godt nytt ar! @